عکس خورش قارچ و گوشت چرخ کرده
نفسم
۲۹
۹۲۰

خورش قارچ و گوشت چرخ کرده

۷ اسفند ۹۴
من با گوشت خورشتی درس کردم.آلو خورشتی هم ریختم امتحان کنید فوق العاده میشه طعمش
...
نظرات