عکس غذاهای من

غذاهای من

۱۲ اسفند ۹۴
به مناسبت مرخصی اومدن برادرشوهرعزیزم ازسربازی خیلی عجله ای اخه خیلی دست تنهام بایک ورجک کوچلوکه فکرمیکنه عقل کله همش میگه بلدنیستی مامان من بلدم بزاریادت بدم
...
نظرات