عکس ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

۹ اردیبهشت ۹۵
خوشمزه شد ولی خییییلی پر کالری و چرب هست. با این ذرت مکزیکی نتیجه ی یک ماه ایروبیک به آسانی پرواز می کند! بعله!
...
نظرات