عکس گوش فیل
زینب سادات ۱
۶۰
۱.۵k

گوش فیل

۲۹ خرداد ۹۵
دومین تجربه ناخوشایند من با زولبیا،با دوتا دستور متفاوت درست کردم ولی.....
ایندفعه ظاهرش خوب شد ولی خیلی سفت بود منم برا هدر نرفتن موادش،آرد و بکینگ پودر زدم و خمیرش کردم و شد ..‌گوشفیل
البته چون نزدیکای افطار بود،خیلی نشد سرخشون کنم
...
نظرات