عکس اشکنه رشته
پونه
۳۵
۹۵۵

اشکنه رشته

۱۴ تیر ۹۵
خیلی خوشمزست،تازه بدون گوشتشم عالی ميشه، وقت نشدتزیینش کنم ببخشیددیگه
...
نظرات