عکس کله جوش قزوینی
Atie
۱۳۳
۲.۴k

کله جوش قزوینی

۲۷ اسفند ۹۳
سلام دوستام ؛
من دىگه مىىىىرم تابعد تعطىلات,کاراى خوشملتونو دنبال مىکنم اما خودم کارى ندارم
منو ىادتون نره ها!!!
**عىدتون مبارک,اىام به کام**
...
نظرات