عکس فیله ماهی سوخاری
Elahe
۳۵
۳۶۰

فیله ماهی سوخاری

۱۴ مرداد ۹۵
فیله ماهی شیر با سبزی دلار,سبزی شمالی جاتون سبز با شوید پلو چسبید ک البته من فقط از ماهیش عکس گرفتم برنج ش یادم شد#^_^#
...
نظرات