عکس شفته اراکی
R.Zzz
۵۳
۱.۲k

شفته اراکی

۱۵ شهریور ۹۵
پروردگارا
روحمان را از غفلت بیدار کن و زندگیمان را به نور هدایت منور گردان...
...
نظرات