عکس كباب تابه اى در فر
فايزه شبانی
۱۸
۶۹۴

كباب تابه اى در فر

۲۶ شهریور ۹۵
خوشمزه بود کم روغن و پوک
...
نظرات