عکس عدسی
ZoHreH & YaSseR
۱۹
۴۴۳

عدسی

۱۱ آبان ۹۵
95/8/9
ناهار امروز منو شوهر جوني با تزيين ساده و يهويي(∩_∩)
و گوشت چرخ كرده هم مقداري توش ريختم...
...
نظرات