عکس کیک شیفون با رویه پرتقالی
سارا
۱۲۷
۱.۹k

کیک شیفون با رویه پرتقالی

۱۴ دی ۹۵
إلا بذكر الله تطمئن القلوب

خدا وقتی نخواهد"عمر دنیا" سر نخواهد شد! !!
گلوی خشک صحرایی
به "باران" تر نخواهد شد!
و...تا وقتی نخواهد
برگی از"کاجی" نمی افتد
و...باغی از هجوم داس ها،
"پرپر" نخواهد شد! !!
" خدا" وقتی نخواهد
"دانه ای" کوچکتر از "باران"
"گلی" بالا رونده مثل "نیلوفر"
نخواهد شد و...کرم کوچکی
"پروانه ای" زیبا نخواهد شد!
"خدا" وقتی بخواهد غیر ممکن "می شود" ممکن"
ولی...وقتي "نخواهد"
واقعا دیگر "نخواهد" شد.

اینم کیک شیفون پرتقالی دختر پز با تزیین مامان خونه
...
نظرات