عکس کاپ کیک زعفرانی
Fatemehrasolifar
۹۰
۲k

کاپ کیک زعفرانی

۳ خرداد ۹۶

در بعضی طوفانهای زندگی،
کم کم یاد میگیری که نباید توقعی داشته باشی مگر از خودت.
متوجه میشوی, بعضی را هرچند نزدیک، اما نباید باور کرد
متوجه میشوی روی بعضی هر چند صمیمی، اما نباید حساب کرد
میفهمی بعضی را هر چند آشنا، اما نمیتوان شناخت
و این اصلاً تلخ نیست، شکست نیست
آگاه شدن تاوان دارد ممکن است در حین آگاه شدن درد بکشی،
این آگاهی دردناک است
اما تلخ هرگز.
#ashpazimosbat
#کاپ#کیک#زعفرانی
...
نظرات