عکس اردور تخم مرغ
MOBINA
۰
۵۶

اردور تخم مرغ

۱۳ خرداد ۹۶
میتوانید سفیده را هم سوخاری کنید
داخل مقداری ارد سوخاری و ارد سفید و کمی زرده زده شده بقلتانید و سرخ کنید
...