ایده

۷ بهمن ۹۸
۶۲.۵k
#ایده_های_جالب
دوستان عزیزم این ها صابون هستند

چه خوشبختند آنانی که...
به پــای هــم پیـــر
میشـونــد،،،
نـه به دســـت هــم...
باور کنید!!!!!
دنیا کوتاه است...
کمی مهربانتر زندگی کنیم...
...
نظرات