ترفند کیک پزی

۳ آذر ۰۱
۱۶.۷k

- اونجا که مولانا میگه :
هرکس بد ما به خلق گوید
ما چهره ز غم نمی خراشیم،
ما خوبی او به خلق گوییم.
تا هر دو‌ دروغ گفته باشیم :)
...
نظرات