تفت دادن
تفت دادن رب
پختن
پاپیون
۲۵ دی ۹۵
تفت دادن رب
در خورش هایی که رب در دستورشون هست، برای خوشرنگ تر شدن خورش، باید رب رو جدا تفت بدید و ۱۵ دقیقه آخر پخت به خورش اضافه کنید در این صورت خورشی با رنگ قرمز بسیار خوشرنگ و شفاف خواهید داشت!...
۲.۲k
۲۱