راز پختن فسنجان جاافتاده
راز پختن فسنجان جاافتاده

این خورشت در نقاط مختلف کشور به شکل های مختلف پخت می شود و بعضی ها ترش و بعضی ها شیرین و بعضی ها ملس دوست دارند.
فوت کوزه گری این است که وقتی رب انار اضافه می شود و بلافاصله خورشت را بچشید احساس می کنید ترشیش خیلی کم است و این در حالی است که اگر بیست دقیقه بعد همان را بچشید متوجه می شود اصلا کم نبوده و ترش شده و این به خاطر این است که ترشی رب انار خودش را بعد از دقایقی نشان می دهد و همین باعث می شود بعضی ها به اشتباه بیفتند و ترشیش را زیاد کنند.
رب انار باعث تیره شدن رنگ گردوها می شود. نکته دیگر این است که اضافه کردن شکر رنگ فسنجان را به قهوه ای تیره و سیاهی می برد. همچنین خیلی ها برای خوشرنگ تر شدن فسنجان در آن یک قاشق رب گوجه بریزید.
اگر غذا آماده شده بود و دیدید روغن ننداخته می توانید در آخر نصف لیوان آب سرد اضافه کنید، این به روغن انداختن خورشت کمک می کند.