عکس خورشت فسنجان با مرغ
سیمین
۵۴۰
۱۲.۷k

خورشت فسنجان با مرغ

۱۱ تیر ۹۴
واسه مامان گلیم فرستادم که روزه بود,عشق منی مامانی :-* قلبمی :-* درد و بلات تو جون سیمین
سادست دیگه اما واقعا خشمزست,گفتم منم از غذاهای سادم بزارم
...
نظرات