پیتزا هاوایی
20 نوع پیتزای خانگی خوشمزه
فست فود
فریده
۲ فروردین ۹۷
20 نوع پیتزای خانگی خوشمزه
آن قدر این روزها رادیو، تلویزیون، شبکه‌های مجازی و کارشناسان مختلف درباره مضرات فست فودها نظریه دادند و به عناوین مختلف آن را عنوان کرده‌اند که هر موقع خودمان هوس خوردن پیتزا می‌کنیم یا بچه‌ها دلشان پیتزا می‌خواهد، زیر بار خریدن و خوردنش نمی‌رویم یا با عذاب وجدان به سراغشان ...
۴.۴k
۶۸