عکس کیک خیس شکلاتی

کیک خیس شکلاتی

۱۹ تیر ۹۶
#خیلی خوشمزه شده بود جاتون خالی


هیچوقت حسرت
زندگی آدمایی که از
درونشون خبر نداری
نخور
هر قلبی دردی دارد
فقط نحوه ابراز آن
فرق دارد
بعضی ها آن را در
چشمانشان پنهان میکنند
و بعضی ها در لبخندشان
...
نظرات