عکس نان پنجره ای
فرشته صادقیان
۱۳۳
۲.۶k

نان پنجره ای

۴ مرداد ۹۶

.
دلم میخواست های من زیادند !
بلندند ... طولانیند ؛
اما مهم ترین دلم میخواست ها اینست که انسان باشم ...
انسان بمانم !
انسان محشور شوم چقدر وقت کم است ،
تا وقت دارم باید مهرورزی کنم ...
به همین چند نفر که از تمام مردم دنیا با من نفس میکشند !
باید مهر بورزم به همین جغرافیایی که سهم من است از جهان ...
وقت کم است باید خوب باشم
مهربان باشم ؛
و دوست بدارم همه زیبایی ها را ...
میگویند انسان های خوب به بهشت میروند ،
اما من میگویم انسان های خوب هر کجا باشند آنجا بهشت است ...!

👤 حسین پناهی

#نان_پنجره ای خوشمزه من جاتون خالی😋😋😋😋
...
نظرات