عکس کوکوی کنجد

کوکوی کنجد

۲۸ مرداد ۹۶

ما همیشه با عشق فریب می‌خوریم
زخمی می‌شویم
و گاهی غم بر وجودمان چیره می‌شود
اما باز هم عشق می‌ورزیم
و زمانی که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنیم
به گذشته نگاه می‌کنیم
و به خودمان می‌گوییم
من بارها زجر کشیدم
گاهی اشتباه کردم
اما همیشه عشق ورزیدم
...
نظرات