عکس خورش داوود پاشا
علی سان
۱۱
۱۷۴

خورش داوود پاشا

۶ شهریور ۹۶
داوود پاشا ، خوب بود ، اما فسنجون یه چیز دیگه است ...
...
نظرات