عکس خوراک سبزیجات مدیترانه ای
sanaz
۵
۴۶۵

خوراک سبزیجات مدیترانه ای

۲ مهر ۹۶
آدم ها باید توی زندگیشان پای خیلی چیزها بایستند
پای حرف هایی که می زنند
قول هایی که می دهند
اشتباهاتی که می کنند
احساساتی که بروز می دهند
نگاه هایی که از عمق جان می کنند
دوستت دارم هایی که می گویند
زندگی هایی که می بخشند
و عشق هایی که نثار می کنند
آدم ها باید توی زندگیشان پای انتخاب هایشان بایستند
زندگی مواجهه ی ابدی آدم هاست، با انتخاب هایشان
...
نظرات