عکس بال مرغ کبابی
sedi
۵۷
۲.۵k

بال مرغ کبابی

۱۵ مهر ۹۶
خانه ی پدری کجاست؟
جایی ست که همیشه منتظرت هستند و چشم براه آمدنت می مانند
جایی ست که بی هیچ قید و شرطی دوستت دارند
جایی ست که چه زود بروی چه دیر همیشه از دیدنت خوشحال میشوند
جایی ست که هیچ وقت بزرگ نمیشوی همیشه بچه می مانی
جایی که سفره اش همیشه برای تو تکه نانی دارد
وچای صبحانه اش برایت مزه ای دیگر میدهد
امن ترین و آرام بخش ترین جای دنیا..
...
نظرات