عکس کیک پرتقالی با سس گاناش
zjojo✔
۱۵۰
۱.۷k

کیک پرتقالی با سس گاناش

۲۲ آذر ۹۶
سلام دوست جونیاخوبید؟ 🙌🙌اینم کیک پرتقال باروکش گاناش بادستوره(ronia)ممنون ازدستوره خوبشون 👌👌👌 اونم کوکی هایه خوشمزه ورنگی رنگی من که عاشقشونم 😋😋😋😋😋امیدوارم هرجاهستیدزیره سایه آقاامام زمان خوب وخوش باشید 🙏🙏🙏

تاحالاشده به خودت بگی چراتموم نمیشه
چراازفکرم بیرون نمیره، چرااین خاطره هاگورشونوگم نمیکنن برن، برن اونقدردورشَن که هرکی پرسیدیادته نگم چیو، بگم نه یادم نیست،هیچی یادم نیست،تاحالاشده یهویادش بیوفتی ندونی بایدگریه کنی یابخندی، یهوبری توفکرونشنوی صدایه آدمایه اطرافتو، بعدکه ازفکرش اومدی بیرون میبینی ای دل غافل چندثانیه دیگه ازعمرت رفت ودیگه برنمیگرده، نه ثانیه هانه اون که یه روزی تمام هستیت بودوالان هست ولی باتونیست، نیست که نیست، تاحالاشده به خودت بگی من که همرومیخندونم چرااینقدرغم دارم، چرایکی پیدانمیشه منوبخندونه، ازاون خنده هایه ازته دل که یه روزی بایکی داشتم والان ته دلم فقط غم ازاون،تاحالاشده توتنهاییات غرق بشی وندونی راه نجاتت چیه،اصلاً جلوآیینه چندباراومدی به خودت نگاه کنیوچشت افتاده به دلت،یهوبغض کردی،آخه هیشکی نیست بهت بگه امروززیباترشدی،امروزجذابترشدی،امروزمهربونترشدی......
بعدبه خودت میگی من دیگه ته همه تنهاییام،آره تاحالاهزارباربه خودت گفتی چرااین خاطره هاتموم نمیشه،
نمیشه ایناهست که هست اون هست ومال تونست امایکی هست که همیشه هست.
بادلت نگاش کن میبینیش ❤❤❤❤
تاحالاشده به خودت بگی چراهمیشه هست 🙏🙏


مخلص 🙌🙌🙌🙌
یاعلی ❤۲۴❤
...