عکس خشک کردن میوه
ساهره
۶۸
۱.۴k

خشک کردن میوه

۱۷ دی ۹۶
#محمود_دولت_آبادی

‌گاهی باید از دیگـران فاصله بگــیرے
اگر اهمیت دادنـــد
ارزشت را خواهی فهمـــید
و اگر اهمیتی ندادنـد
خواهی فهمید ڪجا ایستاده ای...!
...
نظرات