عکس حلوا زعفرونی
چادرانه
۲۱
۶۶۴

حلوا زعفرونی

۲۱ دی ۹۶
برای سومین سالگرد مامان بزرگ عزیزم😢

🌸درزندگی همیشه
حواستان به دوشخصیت
گرانبهاباشد

☘یکی که برای پیروزی تو
همه زندگیشوباخت

💕پدر♡

☘اون یکی که پیروزی
زندگیتومدیون دعاهاشی

💕مادر♡
...
نظرات