عکس نان شیرمال ترکی
پریسا❤️
۹۵
۱.۹k

نان شیرمال ترکی

۵ بهمن ۹۶
تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز مادر
دوستت نخواهد داشت
از آن دوست داشتن‌های تمام نشدنی

تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز پدر

غصه دار غمهایت نیست
پس دنیا را به پایشان بریز...
...
نظرات