عکس کوفته تبریزی.
sare
۱۰۳
۴۱۹

کوفته تبریزی.

۱۵ بهمن ۹۶
ی ناهارخوشمزه درکنارعشق زندگیم کسی ک واسه م ازهرچیزی تودنیاباارزش ترهس حتی خودم وامروزبیشترازهمیشه فهمیدم ک نفس کشیدنام بخاطروجودشه خیلی خیلی دوستت دارم داداشم.
...
نظرات