عکس خورش آلو اسفناج
پریسا❤️
۱۲۹
۲.۶k

خورش آلو اسفناج

۱۳ اسفند ۹۶
راستش همه مردها میدانند
وقتی صبح از خواب بیدارمیشوند،
باید تختشان رامرتب کنند،
همه مردها میدانند
باید جوراب هایشان راتوی سبد لباس چرک ها بیاندازند،
همه مردها میدانند
که باید لباس هایشان رامرتب و منظم توی کمد لباس ها آویزان کنند...
ولی یکبار خودتان را جای آن ها بگذارید
ببنید چقدر صدای غرغرهایتان شیرین است
همین که غر زدن هایتان یادآوری میکند هستید،
همین که آدم دلش قرص میشود
حواستان هست!
هیچ وقت دلش نمیخواهد
که نظم را یاد بگیرد...
...
نظرات