عکس آش رشته
شبنم
۶۴
۸۸۳

آش رشته

۱۸ اردیبهشت ۹۴
حسابی جا افتاده بود،تزیینش رو زیاد شلوغ نکردم تا خود آش دیده بشه!!!!
...
نظرات