عکس کته زعفرانی
مامان سمیه
۲۱
۳۴۳

کته زعفرانی

۳ اردیبهشت ۹۷
کته زعفرانی با زیره
طبق دستور پاپیون ،از خوشمزه گیش هر چی بگم کم گفتم
روز و روزگار خوش و دلاتون بهاری
...
نظرات