عکس قیمه نثار
mina
۱۲۶
۱.۵k

قیمه نثار

۱۵ اردیبهشت ۹۷
قدم کوچیک برداشتن تو مسیر درست ، بهتر از اینه که تو مسیر اشتباه قدمای بزرگ برداری.
نوع نگاه شما ، معمای زندگیتان را مشخص میکند .
#قیمه نثار
...
نظرات