عکس دمنوش بهار نارنج
ساهره
۲۶
۷۸۷

دمنوش بهار نارنج

۱ خرداد ۹۷
می چسبد در این بهار
کنار این شکوفه ها
کنار باران های بی قرار و ناگهانی اش
یک فنجان چای بهار نارنج
...
نظرات