عکس حلیم بادمجان اصفهان
_helen.72
۳۷۴
۳.۳k

حلیم بادمجان اصفهان

۲۱ خرداد ۹۷
🐞غمگین نباشید!🐞

🐞چراکه خوشبخت بودن می‌تواند🐞از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شمازاده شود.🐞

🐞خدا قفل بی‌کلید🐞 "نمی‌سازد"امکـان ندارد🐞

🐞مشكلى که‌برایت پیش آمده باشدراه‌ حل نداشته باشد.🐞

🐞كارهای خداحساب 🐞شده است.🐞
...
نظرات