عکس فرنی آرد برنج
Fatemeh.Tavas
۱۰۷
۱.۷k

فرنی آرد برنج

۱۹ تیر ۹۷
چه کسی میگوید: که گرانی شده است؟
دوره ی ارزانیست!!

دل ربودن ارزان، دل شکستن ارزان...

دوستی ارزان است، دشمنی ها ارزان...

چه شرافت ارزان...

آبرو قیمت یک تکه نان و دروغ از همه چیز ارزان تر...

قیمت عشق چقدر کم شده است؟!

کمتر از آب روان...

و چه تخفیف بزرگی خوردست قیمت هر انسان....

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
...
نظرات