عکس ستاره جوان آسمان ولایت،باغروب سرخش،زمین راازداغ فراق پیر خواهد کرد.(یا جوادالائمه)
پریسا
۱۸
۲۷۹

ستاره جوان آسمان ولایت،باغروب سرخش،زمین راازداغ فراق پیر خواهد کرد.(یا جوادالائمه)

۲۲ مرداد ۹۷
...
نظرات