عکس حلوا آرد برنج
Arezoo 1360
۹۷
۱.۷k

حلوا آرد برنج

۲۹ شهریور ۹۷
😍😍😍😍😍😍😍😍

فرصت زندگی کمه…
بزرگوارتر از آن باش که برنجی
و
نجیب تر از آن باش که برنجانی…
زندگی زیباست!

😍😍😍😍😍😍😍😍
...
نظرات