عکس پنکیک صبحانه
ایرسا ⭐1382⭐
ایرسا ⭐1382⭐
۲۶
۱.۵k

پنکیک صبحانه

۳۰ شهریور ۹۷
نَه چشمآن آبــﮯ دارَم 👀

نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد 👠

هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم 👟

روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم ⛳

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ 🏃

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند 💫

نگرآنּ پآک شدن رُژ لَب و ریملَم نیستَم 💄

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند 💅

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم 💗

بَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم 👨‍👩‍👧‍👦

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآنּ و مهمآنـﮯ نیستَم 🙅

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم 📱

مَن خآلِصآنه هَمینَم!!😇
...
نظرات
سایر کاربران
مریم سادات. کارشناس ارشد ادبیات از گرگان زیبا. متولد ۲۹فروردین🍃🍀🌹
p❤B
به پیج آشپزی من خوش آمدین 😍 مامان مهدیار و طاها عاشق آشپزی
اراکیم. عاشق آشپزی.دهه هفتادی۲۸بهمن
❤❤❤❤❤❤