عکس کاچی

کاچی

۱۶ مهر ۹۷
سلام 🙋🙋🙋يعني فريبا نميري. ....
يه دستور دادي دلبر😋 حالا من هي فرتو فرت. ..کاچي ميپزم ميخورم هي گنبل تر ميشم......... 😂😁

😁😁


😁


😁😁


😁


😁


😁


😁


😁


😁


😁😁


😁


😁

خوش باشيد😝😝😝😝😝

چيه دنبال والا با اين گرونيشون بوديد🤣🤣🤣🤣
گشتم نبود نگردين نيست 😂😂😂😂😂😁


راستي اون سيني طلايي زيرش واسه سيسموني پرياست که دوست مامانم از مکه براش آورده. .....تازه از چمدون بچه ها پيداش کردم 😊
...
نظرات