عکس کشک وبادمجان ، سالاد الویه ، کالباس رولی ، سوسیس بندری
فائزه
۲۴
۴۷۳

کشک وبادمجان ، سالاد الویه ، کالباس رولی ، سوسیس بندری

۱۶ مهر ۹۷
بنظر میرسد ساختن واژه ای بنام "فردا" بزرگترين اشتباه
انسان بوده
از وقتی "فردا" را ياد گرفتيم، همه چيز
را گذاشتيم؛ برای فردا. از داشته های امروز لذت نبرديم و
گذاشتيم برای روز مبادا.

شايد بايد اينگونه "فردا" را معنی كنيم:
"فردا" روزيست كه داشته های امروزمان را نداریم.

پس: امروز را دریابیم.
...
نظرات