عکس رولت حلوا با نان میکادو
ثمین
۲۲۱
۱.۵k

رولت حلوا با نان میکادو

۱۸ مهر ۹۷
سلام مادر .اولین سال اسمانی شدنت مبارک .خوبی خوشی ؟تمام ارزویم این روزها این است که انجا ارامش داشته باشی دیگر غصه نخوری .به فکر من نباش خوبم .دروغ گفتم مادر میدانم که میدانی خوب نیستم .من همه داغهای زندگیم را با تکیه بر تو تحمل کردم .اما داغ خودت را نمیتوانم .دلم برای لبخندت تنگ شده .حسرت یکبار دیگر اغوشت دیوانه ام کرده .یادت هست همیشه میگفتی چرا غصه میخوری عزیزکم مگر مادرت مرده .من هستم نگران نباش .کاش هربار قربان صدقه چشمهایم میرفتی میگفتم خدا نکند .اخر هم پای دردلهای من دق کردی مادر .تنهام مادر به وسعت همه دنیا و ادمهایش تنهام .صدایت را میخواهم نگاهت را بوسه ات را .علی کوچولو میگوید مادربزرگ پروانه شده .من باور میکنم تو با ان همه مهربانیهایت فقط میشد پروانه شوی .ارام بخواب مادر .من بی پدری بی همسر ی بیکسی را با تو تاب اوردم .بی تو بودن را با خیال پروانه بودنت تاب میاورم .دعایم کن مادر .
...
نظرات