عکس نان خرمایی
ADN
۳۶۴
۱.۳k

نان خرمایی

۲۲ آبان ۹۷
#محرم وصفر تمام شد!!!!!
به خانه هایتان بروید.
مهیا شوید برای همه انچه که بوده اید.
حسین را هم درون پستو هایتان
 پنهان کنید تا سال دیگر .
چون علم و کتل ونخل و زنجیرهایتان.
اکبر و اصغر و قاسم و عباس را هم!

عباس را نه!
به کارتان می اید.
برای قسم خوردنتان هنگام دروغ.
برای گاه خطر هایتان.
زمانی که می خواهید سر دیگری
 کلاه بگذارید و شاهدی می خواهید.
فردا صبح هم کرکره مغازه هایتان را بالا بدهید.
دربنگاهایتان را باز کنید و یک
 لایتان را چهار لا حساب کنید.
کلاه هایتان را آماده کنید برای
 اینکه دوباره تا خرخره سر مردم بگذارید.
آنچه را این روز ها خرج نذریهایتان کردید.
خرج شربت چای مرغ وبرنجتان
به یک باره جبران کنید.
بروید و حسین و دردهایش
را به حال خود بگذارید.

اما نه...
کاری به کارِ هم نداشته باشیم !
یکی دیوانه ی اهل بیت است
یکی فقط احترام می گذارد
یکی هم اعتقادی ندارد !
یکی با شرکت در مراسماتِ مذهبی و هیئت و حرم حالش خوب می شود ،
یکی در تنهایی
یکی هم جورِ دیگر !
یکی باور دارد
یکی باور ندارد !
اعتقاد ، یک مسئله ی کاملا شخصی ست ...
کافیست فقط انسان باشیم
کافیست در رفتارهایمان افراط نکنیم تا اعتقادمان برای سایرین قابلِ احترام باشد
کافیست باورهایِ ما موجبِ رنجش و آزارِ هیچ کس نشود .
کمالِ اعتقادِ ما به نوعِ رفتار و گفتارِ خودمان وابسته است !
این روزهابیشتر مراقبِ حرف ها و رفتارهایمان باشیم
مبادا دلی برنجد و اشکی بریزد و عرش آسمان بلرزد .
حسین برایِ آزادگی جنگید
تا زیرِ بارِ ظلم و تحمیل و اجبار نرفته باشد
بیایید دیگران را اسیرِ اعتقادات و باورهایِ خودمان نکنیم !
هیچ آدمی برده ی طرزِ نگرشِ هیچ آدمِ دیگری نیست
انسان ها حقِ انتخاب دارند .
خوب باشیم و به جایِ خشونت و تعصب ، انسانیت را گسترش دهیم
بدون شک غایتِ تمامِ آیین ها رسیدن به کمالِ انسانی ست .
حواسمان باشد
مبادا از دین و ایمان ما فقط نام و یاد و خاطره اش بماند!
مبادا در نهایتِ غرور و خود بینی
مسیر را گم کنیم !!!!!
...
نظرات