عکس نان کراسـان
setayesh
۷
۵۸۱

نان کراسـان

۱۳ آذر ۹۷
خیلی خوشمزه بود..البته دستپخت خالم بود...
مثلا قرار بود با هم درس کنیم اما من درسام انقد زیاد بود که نتونستم ببینم چجوری درست میکنه..😊😊ولی قرارشده که دستور پختشو بهم بده..
بهتون پیشنهاد میکنم درس کنین...
...
نظرات