عکس فرنی بستنی

فرنی بستنی

۶ دی ۹۷
این دسر قشنگ و با دستور "chef" عزیز درست کردم.
ظاهرش که خیلی خوشگله حتما مزه‌ش هم مثل ظاهرشه.
آخه هنوز نخوردم😊😊😊
...
نظرات