عکس دوباره سیب زمینی وپنیر
مریم
۱۰۲
۸۳۵

دوباره سیب زمینی وپنیر

۱۰ دی ۹۷
دستپخت دوباره پسر کوچک هنرمندم هست
پسرکوچکم که عکس های غذاهاش رو دیدید قبلا
باکلی ذوق وشوق یک صفحه باز کرد تو پاپیون برای خودش وعکس های کارهای خودش رو گذاشته بود ولی بعضی از کاربرهای بی ادب وبی تربیت که فقط برای اذیت وآزارووقت گذرونی اومدن توپاپیون خیلی پسر من رو مسخره کردند والبته من هم جوابشون رودادم ولی پسرمن صفحه اش رو پاک کرد وناراحت شد ولی بعضی ازدوستان عزیز دیگه هم کلی از پسرم تعریف کردندوخوشحالش کردند دمشون گرم متشکرم
...
نظرات