عکس کتلت مرغ
باران سجادی
۹۴
۱.۳k

کتلت مرغ

۲۰ دی ۹۷
اگر نيت يكساله داريد،گندم بكاريد
اگر نيت ده ساله داريد، درخت بكاريد
واگر نيت صدساله داريد، انسان تربيت كنيد.

٢٠ دی ١٢٣٠ سالروزشهادت امیر کبیر💐
...
نظرات