عکس سوپ رشته
باران سجادی
۸۱
۱.۵k

سوپ رشته

۱۳ بهمن ۹۷
دوست داشتنش نه خیال است
نه آرزو..!
تنها، قصه درازیست که پایان ندارد...
...
نظرات