عکس قرمه سبزی خوشمززه
لیلا
۲۹۸
۳.۲k

قرمه سبزی خوشمززه

۱۳ بهمن ۹۷
سلام دوستای عزیزم ،روزگارتون پرازاتفاقای خوووب🌹🌹🌹😍😍😍😍


فرهاد شعر های من.
نیستی ببینی این غم نبودنت،
چه بر سر دل و حال این دیوانه دل آورده است.
نبودنت کم دردی نیست،و من تمام این نبودنت را لحظه به لحظه به امیدی برای دیدنت به دوش خواهم کشید.
شانه هایم خسته!
نه از تو نه از درد!
از این همه عشق و عاشقی هایم که تو بر سرش بی تفاوتی هایت را خالی میکردی.
حکایت من و تو،حکایت یخ و آتش است.
یخ زده ام در اوج عاشقی هستم و میسوزی از این حجم عشق
میدانم نزدیک شدنم به تو آب شدن است.
این عشق را با تمام جان و دل خریدارم.
اگر آب شدن در آغوش تو باشد خود را فدای آن آغوش آتشینت خواهم کرد.
فرهاد من نیستی ببینی.
کلمات چه جلوه ای میکنند در این نوشته های کوتاه و حقیرم.
نیستی ببینی بی هوای هوایم و هوایی نیست در هوایم،جز نفس های تو.
و تمام بی قراری هایم میشود تنها جمله ای کوتاه،
که آری او نیست و در میان نبودن ها تنها چیزی که بوده در نبودت آن نفس هاییست که از خود جا گذاشته ای.
درست است دوری و فاصله ها در میان ما خود را جا کرده است،ولی دل خوش این هستم که با تمام نبودت در دنیایی هستم که تو هستی
و هوایی را دم و باز دم خواهم کرد،که تو هر لحظه آن را نفس میکشی
آری این هوا هوای نفس های توست.
آری من نفس هایت را نفس میکشم.
و چه غریب است این زندگی
تو نیستی و من دارم نفسهایت را نفس میکشم
فرهاد من بیا و بمان!هیچ نخواهم جز بودنت.
مهرت را جانم میکنم هر لحظه فدایت میکنم.

...